CHO THUÊ BỒN CHỨA HÓA CHẤT

Cho thuê bồn chứa dung tích: 1500m3-3.000m3/bồn.

Cơ sở hạ tầng: Thiết kế theo chuẩn Quốc Tế.

Vị trí: Cảng Gò Dầu, Đồng Nai (cách cầu Cảng 100m) - Rất thuận lợi, nhanh chóng cho việc nhập - xuất hàng hóa từ Tàu. Có thể xuất hàng cho xà lan, nếu khách hàng đang có nhu cầu vận chuyển hàng hóa theo đường thủy nội địa.

Chứa các hóa chất,

  và các dung môi .

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHO BỒN

-------------------------------

 kích vào đây  kích vào đây
 kích vào đây  kích vào đây
 kích vào đây  kích vào đây
 kích vào đây  kích vào đây